AangeSTIPT

Commissaris niet rechtsgeldig benoemd, dus niet aansprakelijk voor boedeltekort

In een faillissement houdt de curator de commissaris aansprakelijk voor het boedeltekort. De commissaris stelt dat hij niet rechtsgeldig is benoemd. Of dat laatste waar is, moet de rechtbank uitzoeken. Een zorgorganisatie heeft é&ea...

23 mei 2023

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 jul...

23 mei 2023

Werkgever kan op voorhand aan aanzegverplichting voldoen

Een dag nadat haar arbeidscontract voor bepaalde tijd afliep hoort een werknemer dat dit niet wordt verlengd. Dat is volgens haar te laat, en daarom eist ze een zogenoemde aanzegvergoeding. De kantonrechter wijst dit af. Een vrouw treedt a...

15 mei 2023

Bestuurdersaansprakelijkheid kan worden gematigd, maar met mate

Als een bestuurder zijn taak onzorgvuldig heeft vervuld waardoor zijn bedrijf failliet gaat, zal hij het tekort in de boedel uit eigen zak moeten betalen. De rechter kan dat bedrag wel matigen. Maar daar zitten weer grenzen aan, oordee...

15 mei 2023

Privépersoon werkt met ander bedrijf voor concurrent: schade vergoeden

Een privépersoon met een vennootschap verricht voor een bedrijf werk op basis van een overeenkomst die alleen door deze vennootschap is ondertekend. Is hij zelf gebonden aan die overeenkomst? Nee, zegt de rechtbank, maar door met een...

3 mei 2023

Aan ontslag bestuurder moet een formeel ontslagverzoek ten grondslag liggen

Een Vereniging van Eigenaars (VvE), die een appartementencomplex beheert, heeft ook een bestuur. In deze zaak was onduidelijk wie de bestuurder moet ontslaan en hoe dit moet gebeuren. Het appartementencomplex is verdeeld in 32 apparte...

26 april 2023

Huurders maken terecht aanspraak op terugbetaling waarborgsom

Twee huurders zeggen hun huur per september op, maar moeten noodgedwongen al een maand eerder hun gehuurde kamer verlaten. Hun maandhuur over augustus krijgen ze van de verhuurder terug, maar de waarborgsom niet. De kantonrechter ...

26 april 2023

Vergelijkende reclame mag, mits niet misleidend

Mag een bedrijf in een flyer schrijven dat het beter of goedkoper is dan een ander bedrijf? Wel als deze informatie objectief correct is. Anders kan sprake zijn van misleidende reclame. In een gemeente zijn twee bedrijven actief die v...

25 april 2023

Loonstop voor weigerachtige zieke werknemer is niet terecht

De bedrijfsarts adviseert dat een zieke werknemer regelmatig koffie moet drinken met haar baas. Zo houdt ze aansluiting. Het tijdstip dat de werkgever voorstelt, komt haar niet goed uit. Als ze niet naar het koffiemoment gaat, zet de werkge...

20 april 2023

Vergunning voor kamerverhuur is vaak persoonsgebonden

Een pand mag worden gebruikt voor kamerverhuur. Maar die vergunning kan niet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Die gaat daar wel vanuit, maar wordt geconfronteerd met illegale verhuur. Hij eist een schadevergoeding van d...

19 april 2023

Structureel te weinig huur voor bedrijfsruimte betaald? Dan volgt ontruiming

Een huurder van een restaurant betaalt gedurende lange tijd niet de volledige huurprijs. De huurachterstand betaalt de huurder dan in één keer. Toch wil de verhuurder de huuroverkomst ontbinden, maar op welke grond kan da...

18 april 2023

Bij verhuizing lopen bepaalde contracten door, ook de betalingsverplichting

Een bedrijf neemt internetdiensten af op zijn adres. Kan het contract worden opgezegd als de onderneming gaat verhuizen? Een bedrijf sluit een overeenkomst voor internetdiensten via glasvezel, voor € 275 ex btw per maand. De...

18 april 2023

Verzuim kan soms intreden zonder schriftelijke ingebrekestelling

Een van de vereisten voor de ontbinding van een overeenkomst is dat degene die de overeenkomst niet nakomt in verzuim is geraakt. Dat verzuim ontstaat onder andere door een schriftelijke ingebrekestelling te sturen. Maar soms kan een overee...

17 april 2023

Slecht uitgevoerde kluswerkzaamheden: alles herstellen of schadevergoeding betalen?

Een klusbedrijf verricht werkzaamheden, maar het werk vertoont tekortkomingen. Moet de klusser de kans krijgen de boel te herstellen, of moet hij de schade bij de opdrachtgever vergoeden? Onduidelijk is ook hoe groot de schade is....

13 april 2023

Boekhouding niet op orde? Dan dreigt persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement

De wettelijke verplichting om een goede boekhouding te voeren moet niet worden onderschat. Verzaakt een bestuurder en gaat zijn bedrijf failliet, dan kan sprake zijn van ‘onbehoorlijke taakvervulling’ en daarmee van persoonlijke...

12 april 2023

Zoon bedrijfseigenaar tekent overeenkomst zonder volmacht: schade vergoeden

De zoon van de eigenaar van een klusbedrijf sluit een overeenkomst met een bedrijf, terwijl zijn vader van niks weet. Is deze overeenkomst geldig tot stand gekomen en zo ja, wie moet de facturen betalen? Een bedrijf dat zich onder meer toe...

12 april 2023

Wajong-uitkering krijg je niet zomaar

Een Wajong-uitkering krijg je niet zomaar. Alleen als er op medische gronden geen mogelijkheid is tot arbeidsparticipatie. Dat iemand ‘niet goed functioneert’, is onvoldoende. Dat ontdekte een man die een aanvraag indiende voor...

12 april 2023

Overeenkomst is tot stand gekomen, ook al ontbreekt een handtekening

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen als op een van de pagina’s van het contract een handtekening ontbreekt? De rechtbank Overijssel oordeelt van wel in een zaak over de verkoop van een camping. Een stel is samen eigenaar van ee...

12 april 2023

Kapper bederft haar van klant en moet flink in de buidel tasten

Een haarverfbehandeling bij de kapper gaat helemaal verkeerd. De kapper biedt aan het probleem te herstellen, maar dat komt hem heel duur te staan. Een vrouw gaat naar de kapper om haar haren te laten kleuren. Maar de juiste kleu...

7 april 2023

Geheimhoudingsbeding geschonden: boete betalen

Een ex-werknemer stuurt een bestand met bedrijfsinformatie van zijn oud-werkgever naar zijn privé-mailadres. Daarmee schendt hij het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen...

6 april 2023

Ontbinding vennootschap niet aangetoond, faillissement terecht uitgesproken

Een bedrijf wordt failliet verklaard, maar gaat tegen die beslissing in hoger beroep. Het stelt dat het eerder al was opgehouden te bestaan. Er waren bovendien ook geen baten meer die een vereffening zouden kunnen rechtvaardigen. Maar het g...

6 april 2023

Geen overeenkomst tot stand gekomen na gunning in aanbestedingsprocedure

Na de definitieve gunning van een opdracht in een aanbestedingsprocedure verschillen een gemeente en een vastgoedontwikkelaar van mening over de vraag of er een overeenkomst tot stand is gekomen. In een kort geding hakt de rechtbank Midden-...

5 april 2023

Werknemer moet na opzeggen baan aantonen dat hij telefoon en leaseauto heeft ingeleverd

Een werknemer zegt per direct zijn baan op. In dat geval levert hij zijn leaseauto en telefoon in bij zijn werkgever. Zo staat dat in de arbeidsovereenkomst. Als dat mobieltje bij de post zoekraakt, vindt hij dat dit niet voor zijn rek...

5 april 2023

Feitelijk beleidsbepaler: uitsluiting formele bestuur niet vereist

Wanneer wordt iemand als feitelijk beleidsbepaler aangemerkt? Voor die beoordeling is niet nodig dat deze persoon het formele bestuur terzijde heeft geschoven. Voldoende is dat de feitelijk beleidsbepaler zich een deel van de bestuursb...

30 maart 2023

Bank niet aansprakelijk voor schade bij crypto-oplichting

Een klant van een bank wordt opgelicht door cryptofrauders. Hij verliest veel geld. Hij stelt zijn bank aansprakelijk: die heeft haar zorgplicht geschonden. De rechtbank ziet dat anders. Een man leest een advertentie over handel in cr...

29 maart 2023

Recht van overpad zorgt vaak voor problemen tussen buren

De Rijdende Rechter heeft er veel mee te maken: een burenruzie over een pad dat eigendom is van de een, maar door de ander mag worden gebruikt. In deze zaak maakt de rechter duidelijk dat de ‘gebruiker’ het pad niet tegen de wil...

29 maart 2023

Moet zorgverzekeraar operatie in het buitenland vergoeden?

Een vrouw ondergaat in het buitenland een operatie. Heeft ze recht op vergoeding van de kosten daarvan door haar zorgverzekeraar? Het gerechtshof Den Haag boog zich over die vraag in een zaak van een vrouw die tijdens haar vakantie in ...

28 maart 2023

Strikte eisen aan ontslag op staande voet

Er gelden strikte eisen aan een ontslag op staande voet. Wordt daaraan niet voldaan, dan is het ontslag niet rechtsgeldig en moet de werkgever vergoedingen aan de werknemer betalen. Een man werkt als beveiliger bij een bibliotheek. Daar kl...

27 maart 2023

Ongedierte in huurhuis levert ‘gebrek’ op

Een huurder ontdekt in zijn oudere woning, gelegen in een slechte buurt, dat er muizen en ratten binnen zitten. Had hij dat moeten verwachten of tast dit gebrek zijn huurgenot aan, zodat de verhuurder de schade moet vergoeden? De man huurt...

24 maart 2023

Bedrijf moet hoge salaris van OK-commissaris zelf betalen

Als er binnen een bedrijf lastige geschillen ontstaan of sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in een ‘enquêteprocedure’ een ‘OK-commissaris’ aanstellen die toezic...

23 maart 2023

Contact opnemen