Steunpakket 2.0

Vanmiddag heeft het kabinet de inhoud van een tweede steunpakket aangekondigd voor ondernemers die financiële problemen hebben door Covid-19. Dit steunpakket volgt op het eerste steunpakket dat geldt tot 1 juni a.s. STIPT. heeft de nieuwe steunmaatregelen voor u op een rij gezet:

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemers met maximaal 250 werknemers (MKB) in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters met een omzetderving van minimaal 30 procent kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving.

Verlenging en aanpassing NOW-regeling

Bedrijven die een omzetverlies hebben van meer dan 20 procent, kunnen aanspraak (blijven) maken op de NOW-regeling waarbij het kabinet een deel van de loonkosten op zich neemt. Voor deze verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) gelden een aantal nieuwe voorwaarden. Bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling, mogen geen winstuitkering doen, geen bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Ook worden zij verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Het kabinet trekt daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door. Een opvallend verschil met de eerste NOW-regeling is dat de ontslagboete die werd opgelegd als een ondernemer een bedrijfseconomisch ontslag aanvroeg terwijl hij gebruik maakt van de NOW-regeling, wordt geschrapt. In NOW 2.0 wordt het mogelijk om werknemers te ontslaan terwijl de ondernemer gebruik maakt van de regeling. Om vakbonden, die hierop kritiek hebben, tegemoet te komen, dienen ondernemers bij de NOW-aanvraag te verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag aanvragen.

Daarnaast wordt de vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten verhoogd van 30 naar 40 procent zodat ook andere kosten dan loonkosten worden gedekt en wordt de referentiemaand voor het berekenen van de loonsom ‘maart 2020’. Er is bekend gemaakt dat ook in de eerste NOW-regeling ‘maart 2020’ als uitgangspunt genomen wordt als de loonsom in de maanden maart tot mei hoger is dan in de maanden januari tot maart. Dit is vooral van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Overige regelingen

De TOGS-regeling: de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) uit het eerste steunpakket vervalt, in plaats van deze regeling treedt de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB in werking.

De TOZO-regeling, belastingmaatregelen en kredietregelen uit het eerste steunpakket worden met drie maanden verlengd. Benieuwd naar de inhoud van deze maatregelen? Lees hier dan nog eens dit nieuwsbericht van STIPT. 

Contact opnemen