AangeSTIPT

Werknemer vertrekt als militair naar oorlogsgebied, wat nu?


Notice: Undefined property: stdClass::$content in /var/www/vhosts/stiptadvocaten.nl/httpdocs/includes/php/pages/page-news.php on line 248
18 mei 2022

Motiveringsgebrek in Uwv-besluit kan worden gepasseerd

Ook wanneer een besluit van het Uwv in eerste instantie gebrekkig is gemotiveerd, kan het in hoger beroep toch in stand blijven. Dat blijkt uit een zaak bij de Centrale Raad van Beroep. Een man krijgt in 2000 een uitker...

18 mei 2022

Huurder werkt niet mee aan herstelwerkzaamheden: schadevergoeding betalen

Een huurder werkt onvoldoende mee aan herstelwerkzaamheden na een lekkage, waardoor de schade toeneemt. Hij moet de woningcorporatie een schadevergoeding betalen en zijn huis uit, zodat de verhuurder de nodige herstelwerkzaam...

17 mei 2022

Geen compensatie vertraagde vlucht na brandstofstoring Schiphol

Een vlucht van Amsterdam naar Warschau loopt op 24 juli 2019 uren vertraging op vanwege een grote storing in de brandstofsystemen op luchthaven Schiphol. Krijgen passagiers het door hen gevorderde compensa...

17 mei 2022

Bestuurders mogen niet meer over bankrekening beschikken

Twee bestuurders van een coronatestbedrijf beschuldigen elkaar van onrechtmatige overschrijvingen. Een van hen stapt daarop naar de rechtbank Noord-Holland. De ene bestuurder spant een zaak aan tegen de andere, omdat die&nbs...

17 mei 2022

Werkgever ‘boete’ verschuldigd als salaris te laat wordt betaald

Wordt het salaris te laat uitbetaald, dan kan de werkgever worden veroordeeld tot het betalen van een ‘boete’ aan de werknemer. Dat bedrag kan fors oplopen. Dat maakte een vrouw mee die in dienst is bij een schoonmaak...

16 mei 2022

Fatale termijn bepaalt wanneer er moet worden betaald

Mag een opdrachtgever stoppen met betalen als werkzaamheden niet volledig worden uitgevoerd? Mag een opdrachtnemer stoppen met werken als niet alles wordt betaald? De rechtbank Noord-Holland kwam recent voor die vraag te staan bij...

12 mei 2022

Geen recht op inzage in servicekosten

Huurders van units in een overdekte markt vinden dat zij te veel servicekosten betalen. Ze willen inzicht in de manier waarop die kosten zijn opgebouwd. De kantonrechter wijst dat af. In een overdekte markt worden units verhuurd aan o...

12 mei 2022

Sociale huurwoning moet ontruimd worden na ontdekking illegale prostitutie

In een kort geding beslist de kantonrechter van de rechtbank dat een sociale huurwoning in verband met illegaal sekswerk ontruimd moet worden. Ook moet de huurder een bedrag van bijna acht ton aan huurachterstand en een contractue...

10 mei 2022

Beroep op herstelbeleid slaagt: toeslagen hoeven niet terugbetaald te worden

Wanneer het UWV eist dat een vrouw 9.500 euro aan toeslagen terugbetaalt, doet zij een beroep op het door de uitvoeringsinstantie geïntroduceerde herstelbeleid. Daarin is vastgelegd dat in bepaalde situaties kan worden afgezien van ter...

6 mei 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen,...

5 mei 2022

Geen non-conformiteit auto door defect aan airco

De stelplicht en bewijslast van de non-conformiteit van een auto rusten op de koper als eisende partij, zo blijkt in een geschil tussen de koper en verkoper van een tweedehandsauto. Een man koopt begin 2020 een gebruikte auto voor ruim 900...

4 mei 2022

Reorganisatie en herplaatsing

Mag een werkgever een werknemer vrijstellen van werk, als de functie is vervallen? De rechtbank Noord-Holland is daar kritisch op. Een werknemer is sinds 2018 in dienst van een zorgkoepel. Deze werkgever stelt de vrouw in 2021 vrij va...

4 mei 2022

Gebrek aan woning ligt niet altijd aan verkoper

Een gekocht huis kan gebreken vertonen. Maar een half jaar na de koop nog daarover klagen bij de verkoper, is toch echt te laat. Dat blijkt weer uit deze koop van een woning met bijgebouw, voor 1.750.000 euro. Op een vragenlijst laat ...

4 mei 2022

Een parenclub is geen horecagelegenheid

Een huurder wil een gehuurd pand waarin zij een parenclub exploiteert, overdragen aan een andere huurder. Maar is ‘indeplaatsstelling’ wel mogelijk? De voorzieningenrechter moet bepalen wat voor een bedrijfsruimte de parenc...

4 mei 2022

Klachtplicht mag niet ambtshalve worden toegepast

De koper van een camper is ten onrechte het recht ontzegd een beroep te doen op door hem ontdekte gebreken, zo blijkt in een cassatieprocedure. Het hof Amsterdam heeft volgens de Hoge Raad miskend dat het wetsartikel ove...

3 mei 2022

Partijen komen er zelf niet uit: rechtbank wijst vereffenaar aan bij ontbinding vof

De uitvoering van de vereffening van een vennootschap onder firma (vof) is in principe aan de partijen zelf. Maar als zij er niet uitkomen, kan de rechtbank ingrijpen. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderl...

3 mei 2022

Werkgever mag opleiding werknemer beëindigen

Na een promotie volgt een werknemer een opleiding. Later beëindigt de werkgever dat opleidingstraject en moet de werknemer in zijn oude functie blijven werken. Die vecht dit aan bij de kantonrechter. De werknemer k...

29 april 2022

E-mailbevestiging na mondeling aanbod is nog geen koopovereenkomst

Een e-mail van de makelaar met een samenvatting van een besproken voorstel kan niet worden gezien als een schriftelijke bevestiging van een zonder voorbehoud gedaan aanbod. Dat oordeelt de rechtbank Gelderland in een kort geding. Een cafet...

28 april 2022

Geldlening afgesproken? Bewijzen hoeveel je nog tegoed hebt

Wie geld leent aan een ander moet met harde bewijzen aantonen om hoeveel het gaat. Anders zal de kantonrechter de vordering niet toewijzen. Tussen twee mensen bestaat een overeenkomst van geldlening, maar om hoeveel het gaat is onduid...

28 april 2022

Drukte op luchthaven geen reden voor compensatie gemiste vlucht

Ook wanneer het druk is op de luchthaven zou een passagier met de vastgestelde minimum connecting time (mct) genoeg tijd moeten hebben om een overstap naar de volgende vlucht te halen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Een passagier ...

26 april 2022

Bezwaartermijn kan niet aanvangen zonder aangetekende brief

Als een besluit niet op de juiste manier bekend wordt gemaakt, kan de geldende bezwaartermijn niet aanvangen, zo blijkt uit een rechtszaak tegen het UWV. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in oktober 2018 een...

26 april 2022

Huurders mede-verantwoordelijk voor het voorkomen van gebreken in woning

De huurders van een oud pand zijn zelf verantwoordelijk voor het luchten en ventileren. Eventuele schimmelvorming door gebrek aan ventilatie kan niet zonder meer worden aangerekend aan de verhuurder, zo blijkt uit een conflic...

25 april 2022

Werkgever moet bewijzen dat ziekte werknemer niet door werk komt

Moet een zieke werknemer bewijzen dat hij arbeidsongeschikt is geworden door het werk, of moet de werkgever bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen? Hiervoor geldt de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Enkele jaren nadat een con...

22 april 2022

Gelijk werk, toch geen salarisverhoging

Uitgangspunt in het arbeidsrecht is dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond. Toch is er op dat beginsel wat af te dingen. Dat merkte een vrouw die sinds 2000 als Customer Management Agent...

20 april 2022

Verzekering voor aansprakelijkheid van bestuurders maakt terecht onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen

Twee verzekerde bestuurders hebben geen recht op dekking bij een schikking na faillissement. Omdat dit bedrag door de vennootschap is betaald, hebben zij niet in hun verzekerde hoedanigheid als bestuurder verlies geleden. Een vennootschap ...

20 april 2022

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na ...

19 april 2022

Opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik: stelplicht en bewijslast.


Notice: Undefined property: stdClass::$content in /var/www/vhosts/stiptadvocaten.nl/httpdocs/includes/php/pages/page-news.php on line 248
14 april 2022

Aannemen kandidate buiten bemiddelingsbureau om: schadevergoeding betalen

Het stiekem aannemen van een kandidate die is aangedragen door een bemiddelingsbureau blijft niet ongestraft, zo ondervindt een logistieke dienstverlener. Het bedrijf moet de bemiddelaar een schadevergoeding van bijna 31.000 euro&...

13 april 2022

Geen bindende koopovereenkomst, onderhandelingen wel onrechtmatig afgebroken

De mededeling dat een aanbod ‘bespreekbaar’ is, kan niet worden gezien als de aanvaarding van een koopovereenkomst. Dat blijkt in de strijd om een pand tussen een kunstenaar en de gemeente. Wanneer de plannen om ...

13 april 2022

Contact opnemen