Mr. S.J. (Sieuwert) Bruins Slot

Sieuwert-Bruins-SlotMr. S.J. (Sieuwert) Bruins Slot
T: 088 – 000 53 03
M: 06 – 153 960 70
F: 088 – 000 53 10
E: s.bruinsslot@stiptadvocaten.nl
V card
Linkedin
Twitter 

 

CV Sieuwert Bruins Slot

Sieuwert (1977) heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2003 werd hij tot advocaat beëdigd. Tot 2008 woonde en werkte hij in Haarlem. In 2008 verhuisde hij met zijn gezin naar het rivierengebied. Hij sloot zich aan bij BANNING te ’s-Hertogenbosch. In 2013 werd hij associate partner. Per 1 januari 2016 richtte Sieuwert met Roel Versteeg, Marja van der Lek en Mireille Posthumus STIPT. Advocaten op. Sieuwert is uw contactpersoon voor contracten & geschillen en ondernemingsrecht.

Stipt betekent voor Sieuwert: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Praktisch en oplossingsgericht

In de eerste plaats is Sieuwert sparring partner. Zijn cliënten zoeken en vinden hem voor snelle en duidelijke adviezen. Over de totstandkoming van contracten en bij (dreigende) problemen bij de uitvoering daarvan. Sieuwert is betrokken en bereikbaar. Hij zorgt er voor dat hij de onderneming van zijn cliënten kent. Daardoor overziet hij het speelveld en begrijpt hij de diverse belangen van zijn cliënt. Hij denkt niet in problemen en risico’s. Uitsluitend in oplossingen. Vaak blijken die oplossingen binnen handbereik te liggen. Soms in een onvermijdelijke of strategische procedure. Die wordt dan op het scherpst van de snede gevoerd. Alles met één doel: optimale belangenbehartiging.

Specialist nationale en internationale contracten

Sieuwert heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het contractenrecht. In 2010 rondde hij de Grotius specialisatieopleiding, nationaal en internationaal contracteren, cum laude, af. Sieuwert heeft speciale affiniteit met de foodsector, de maakindustrie en de bouwsector. In 2015 begeleidde hij de overdracht van een industrieel complex in de foodsector, waarbij het vastgoed, én een gedeelte van de onderneming van de exploitant werd overgedragen.