ARBEIDSRECHT

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, cao- en medezeggenschapsrecht. STIPT. adviseert en begeleidt cliënten ten aanzien van alle arbeidsgerelateerde zaken. Spoed is vaak geboden. Dat begrijpen wij, dus schakelen wij snel.

Wij leveren maatwerk en verdiepen ons in uw bedrijf. Vertrekpunt is een optimale personeelsbezetting.  

STIPT. is betrokken. Arbeidsrecht is immers mensenwerk.

STIPT. WERKT VOOR:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Flexibele arbeidskrachten
 • ZZP’ers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders

 

Mireille-Posthumus

Uw contactpersoon is Mireille Posthumus-Praasterink

T: 088 – 000 53 01

Stuur Mireille een bericht

Uw e-mailadres

EXPERTISEGEBIEDEN:

 • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten / overeenkomsten van opdracht
 • juridische scan arbeidsvoorwaarden
 • flexibele schil
 • harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
 • ziekte en re-integratie
 • ontslag
 • medezeggenschap (Ondernemingsraad)
 • cao-recht
 • reorganisatie
 • fusies en bedrijfsovernames
 • payrolling
 • directiestatuut